เกี่ยวกับเรา

ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรค NCDsผลิตภัณฑ์ของเรามี อย. และปลอดสารพิษ 100%

 บุกไทยจันทรา เป็นบริษัทที่ทำการผลิตเส้นบุกที่มีคุณภาพและประโยชน์มากมาย โดยเส้นบุกของบุกไทยจันทรานั้นไม่ฟอกสี ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่แต่งสี กลิ่น รส ปราศจากกลูเตนเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเต็มที่ในทุกวัน และเส้นบุกนั้นสามารถนั้นยังสามารถนำไปทำหรือประกอบอาหารใดๆก็ได้ เรียกได้ว่า ” อิ่มง่าย สบายกระเป๋า ในราคากันเอง “

โทนสีแบรนด์ พี่สา เลือก 3 สีนี้

 

บงบอกถึงความหรูดูแพงของแบรนด์
Logo = วงกลมแล้วมี ลายเส้น สัญลักษณ์ แทนหัวบุกที่มีเส้นใยอาหารสูง ให้พลังงานต่ำแต่ลดความหิว คืนเรื่องสุขภาพให้กับมนุษย์

Buk Thai = ต้องเป็น หัวบุก ไทย เท่านั้น ที่สายพันธ์ ที่ดีที่สุดในโลก และต่างประเทศต้องการ แต่วันนี้ พี่สา จะทำให้ หัวบุกไทย คนไทย ต้องได้กิน
ไม่ใช่ส่งออกให้ต่างประเทศได้กินเท่านั้น สำคัญ เราคนไทย ทุกคน จะได้รักษา พันธ์บุกไทย ไม่ให้ตกเป็นของต่างชาติ ด้วยการกินบุกไทยทุกบ้าน

พี่สา ส่งเสริม ให้เกษตรกร ปลูก ในทุกพื้นที่ เพื่อรักษา พันธ์ไว้ให้ได้🎯
แบรนด์ #บุก ไทย จันทรา เกิดมาเพื่อแบ่งปัน จริงๆๆ เกษตรกรต้องรอด ประกันราคา ไม่เอาเปรียบ คนปลูกให้กับเรา‼
คนไทย ต้องสุขภาพดี ลด โรค NCDs ที่เป็นปัญหาสาธารสุขของประเทศ คุณหมอพยาบาลทำงานโหลดมากเกินไป
ปัญหาเศรษฐกิจ เงินหายากขึ้น คนตกงานกำลังการซื้อไม่มี แต่ทุกคน จะได้กินบุกแทนข้าว ในราคา เท่ากับซื้อข้าวกินแน่นอน‼
สำคัญระบบ การตลาดที่แบรนด์เลือกใช้ คือตัวแทน ส่งต่อให้ทุกคนได้มีรายได้ทางเลือกอีก 1 ทาง วันนี้รายได้ทางเดี่ยวไปไม่รอดแน่นอน
ลดพลังงานการหุงข้าว มากิน บุกแทนข้าว กึ่งสำเร็จรูป ลวกน้ำเพียงแค่ 5 นาที ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน🎯

Chantra = มาพร้อมลายไทย สวยงามบงบอกถึง นามสกุลเจ้าของแบรนด์ ที่จะจารึกไว้ให้โลกว่าคนนี้หละ คือ คนที่ จักวาลเลือกแล้ว ให้มาช่วยแบ่งปัน ในยามวิกฤต ที่ทุกคน ลำบาก ไม่ว่า เรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ เงินหายาก ความสวยที่ช่วยให้สถาบันครอบครัวแข็งแรง
ลายไทย แสดงถึงสัญลักษณ์ ความเป็นของคนไทย

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

CEO

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

CEO